Bře
07
2010

O projektu

      Ekologický, dobrovolnický a nekomerční projekt Čištění řeky Orlice v Přírodním parku Orlice vznikl v roce 2007  v reakci na neutěšený stav na našich řekách a především na řece Orlici a jejich přítocích v Přírodním parku Orlice.  Členy a příznivce Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. při splouvání řek Divoké a Tiché Orlice  zaráželo, jaký lhostejný vztah měl člověk k přírodě v minulosti. A bohužel  nejen v minulosti. Bylo a je smutné dívat se při splouvání řeky na keře a stromy na břehu řeky obalené civilizačním odpadem nebo hledět na koryto, zátoky či slepá ramena řeky zanesená civilizačním odpadem.

O jaký civilizační odpad vlastně jde? Jedná se především o PET lahve a další plastové obaly, plastové fólie, hadry, pneumatiky, sklo, lahve s neznámým obsahem, polystyreny, sporáky, sudy, ledničky, autodíly, kusy nábytku, králíkárny, kuchyňské nádobí apod. Jedná se tedy o věci, které do řeky skutečně nepatří, ať už tento odpad do řeky sami lidé naházeli, či jenom jej „odložili“ na břeh blízko koryta řeky nebo který po povodních a zvýšených průtocích zůstal v Přírodním parku Orlice. Přestože byl Přírodní park Orlice pro svoji jedinečnost zařazen v roce 2008 mezi evropsky významné lokality Natura 2000, tak při pohledu na mnohé lokality v Přírodním parku Orlice bylo možné sledovat, jak se z Přírodního parku Orlice stávalo „úložiště“ civilizačního nánosu.

Snahou Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. v rámci projektu Čištění řeky Orlice je zapojit do konkrétní ochrany a údržby životního prostředí nejen širokou vodáckou i laickou veřejnost, ale i města, obce, státní orgány a instituce, podnikatelské subjekty, které mají „vazbu“ na Přírodní park Orlice nebo kterým není lhostejný současný stav přírody, která nás obklopuje a ve které žijeme a relaxujeme .

Cílem veřejného projektu je vyčistit koryta řek a přilehlé břehy řeky Orlice a jejich přítoků ve vytipované lokalitě v Přírodním parku Orlice od civilizačních nánosů. Do budoucna se počítá nejen s postupným rozšiřováním lokalit na řekách, které je nutné nejen vyčistit, ale i nadále tyto lokality pravidelně udržovat. Vzhledem k charakteru území, kterým řeky protékají v Přírodním parku Orlice, se předpokládá, že čištění koryta řek a přilehlých břehů bude probíhat především „z vody“ tzn z lodí. Řada míst je totiž v Přírodním parku Orlice ze břehu nepřístupná. Dobrovolnická práce tak vyžaduje od účastníků projektu určité vodácké dovednosti. V současné době Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z. s. organizuje 2 x ročně (na jaře a na podzim podle potřeby) čištění řek v Přírodním parku a to v rozsahu: Divoká Orlice v úseku: Doudleby nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí, Tichá Orlice v úseku: Čermná nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí, Orlice (spojená) v úseku:  Albrechtice nad Orlicí –  Hradec Králové, což představuje cca 70 km po vodě. Rozsah pravidelně čištěných úseků na vodních tocích tak představuje přibližně 1/3 celkových km po vodě v celém Přírodním parku Orlice.

Vedle materiálního, finančního a personálního zabezpečení projektu je nutné zajistit svoz nasbíraného civilizačního odpadu z řek do sběrných dvorů, aby nedocházelo na březích řek k vytváření „divokých“ skládek z vyloveného civilizačního odpadu v Přírodním parku Orlice.

Čištění řeky Orlice je součástí otevřeného projektu Řeky nejsou smetiště. Více informací o této ekologické aktivitě Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z. s. naleznete na internetových stránkách: reky.hradectivodaci.cz