Bře
16
2010

Časový harmonogram akce

Obecné informace:

Během čištění řek si účastníci akce v lodích povezou osobní věci na převlečení, svačinu, aby jim v lodi zbylo místo na nakládání civilizačního odpadu. Během akce bude také zabezpečen ranní a odpolední svoz osobních aut účastníků akce. Parkování vozidel je zajištěno v areálu vodácko-turistického centra RAMPA Sport v Týništi nad Orlicí.

 • Časový harmonogram pro čištění řeky Divoká Orlice 5.10. 2024:

8.30 hod – sraz účastníků v Kostelci nad Orlicí (silniční most)

 • prezence dobrovolníků akce
 • seznámení s pokyny organizátora akce
 • rozdávání pracovního a propagačního materiálu

9:00 hod – slavnostní zahájení akce

10:00 hod – zahájení čištění řeky Divoká Orlice. Řeka je rozdělena na 5 úseků (viz mapa). Zájemci, kteří se zapojí do čištění řeky z lodi budou přiřazeni do příslušného úseku. Každý účastník čistí jeden úsek a ostatní úseky se „veze“. Sbíraný civilizační odpad v jednotlivých úsecích se nakládá do lodí (do pytlů) a vykládá se z lodí až v Albrechticích nad Orlicí vlevo nad jezem, kde je zajištěno místo k uložení nasbíraného civilizačního odpadu.

. Dále se  přenese jez (vlevo) a pokračuje se asi 1 km po řece až do vodácko-turistického centra  RAMPA sport v Týništi nad Orlicí (cca 100 m pod silničním mostem).

16.30 hod – předpokládaný konec čištění řek Divoké a Tiché Orlice v Týništi nad Orlicí. V areálu vodácko-turistického centra RAMPA Sport je  zabezpečeno uskladnění vlastních lodí účastníků akce přes noc, vrácení půjčených lodí, ubytování a stravování.

17.00 hod – výdej večeře ve vodácké hospodě ve vodácko-turistickém centru RAMPA Sport pro účastníky akce

 • časový harmonogram pro čištění řeky Tichá Orlice 5.10. 2024:

9.00 hod – sraz účastníků v části obce Čermná nad Orlicí – Korunka (silniční most)

 • seznámení s pokyny organizátora akce
 • rozdávání pracovního a ochranného materiálu

9.30 hod – zahájení čištění řeky Tichá Orlice. Řeka je rozdělena na 3 úseky (viz mapa). Zájemci, kteří se zapojí do čištění řeky z lodi budou přiřazeni do příslušného úseku. Každý účastník čistí jeden úsek a  ostatní úseky se  „veze“. Sbíraný civilizační odpad v jednotlivých úsecích se nakládá do lodí (do pytlů) a vykládá se z lodí až v Albrechticích nad Orlicí vlevo nad jezem, kde je zajištěno místo k uložení nasbíraného civilizačního odpadu.  

Dále se s vyloženými loděmi přenese jez (vlevo) a pokračuje se asi 1 km po řece až do vodácko-turistického centra  RAMPA sport v Týništi nad Orlicí, Mostecká 24.

16.30 hod – předpokládaný konec čištění řek Divoké a Tiché Orlice v Týništi nad Orlicí. V areálu vodácko-turistického centra RAMPA Sport je  zabezpečeno uskladnění vlastních lodí účastníků akce přes noc, parkování vozidel, vrácení půjčených lodí, ubytování a stravování.

17.00 hod -výdej večeře ve vodácké hospodě ve vodácko-turistickém centru RAMPA Sport pro účastníky akce.

 • časový harmonogram pro čištění řeky Orlice (spojená) 6.10. 2024:

9.00 hod

 • sraz účastníků na nástupních místech
 • prezentace dobrovolníků akce
 • seznámení s pokyny organizátora akce
 • rozdávání pracovního a ochranného materiálu

Vzhledem k délce čištěného úseku (32 km = časová náročnost akce) je zahájení a konec čištění řeky rozděleno na dvě etapy:

 1. etapa: Týniště nad Orlicí (areál RAMPA Sport) – Štěnkov (popř. Krňovice)
 2. etapa: Štěnkov (popř. Krňovice – Hradec Králové (Svinary)

Každá etapa je rozdělena na 2 úseky (viz mapa). Každý účastník, který se zapojí do čištění řeky z lodi bude přiřazen do příslušného úseku. tzn, že každý účastník čistí jeden úsek a další úsek se „veze“. Nasbíraný civilizační odpad se vykládá z lodí ve Štěnkově (pláž), v Krňovicích (za silničním mostem vlevo), v Nepasicích (za silničním mostem vlevo), ve Svinarech (za silničním mostem vlevo). Odpad se v pytlích vynáší z lodí až k okraji silnice.  

15.30 hod – předpokládaný konec čištění řeky Orlice ve Štěnkově popř. v Krńovicích či v Hradci Králové (Svinary) Pro potřeby účastníků akce jsou organizátorem akce zajištěna doprovodná vozidla podél řeky. Mezi Krňovicemi či Štěnkovem a Týništěm nad Orlicí bude zabezpečen ranní a odpolední svoz osobních aut účastníků akce.

/strong /span/p /strong /span

/strong