Bře
16
2010

Pozvánka na čištění řeky Orlice v roce 2019

 

Chtěli bychom pozvat všechny, kterým není lhostejný stav koryta řek, přilehlých břehů a slepých ramen v Přírodním parku Orlice na

12. ročník čištění řek v Přírodním parku Orlice 

Klenot našeho regionu – Přírodní park Orlice – se bude čistit od civilizačního odpadu, pod kterým rozumíme  PET láhve, kanystry, skleněné láhve, hadry, láhve s neznámým obsahem, polystyren, plastové fólie a další plastové obaly a výrobky, kusy nábytku, hadry, sudy, pneumatiky, ledničky, sporáky, kuchyňské nádobí atd.

Akce se uskuteční ve dnech 13. až 14. dubna  2019

Vzhledem k charakteru území, kterým řeky protékají v Přírodním parku Orlice, se předpokládá, že čištění koryta řek a přilehlých břehů bude probíhat především „z vody“ tzn z lodí. Dobrovolná práce tak bude vyžadovat od účastníků určité vodácké dovednosti. Nepřeceňujte své síly! Vlastní vodácké vybavení vítáno! Uvítáme však i pomoc „nevodáků“, kteří se budou chtít zapojit do akce.. Součástí ekologické akce bude i slavnostní zahájení otevírání řeky Orlice podle vodáckých tradic v Kostelci nad Orlicí.

Pro účastníky akce bude zajištěno:

  • pracovní a ochranné pomůcky (rukavice, pytle, háky)
  • půjčení vodáckého vybavení v omezeném množství (loď, pádlo)
  • pendl doprava podél řeky (svoz věcí na spaní, odvoz řidičů atd.)
  • ubytování (vlastní spacák a karimatka)
  • malé občerstvení
  • stravování (večeře – sobota, snídaně – neděle)
  • pamětní triko s logem akce

Více informací  naleznete v plánu čištění a organizačních pokynech  na těchto  internetových stránkách..Máte-li zájem zúčastnit se této dobrovolné akce, napište  v jakém rozsahu (oba dva dny nebo pouze jeden den) a zda s vlastním vodáckým vybavením na email-adresu: .cisteniorlice@seznam.cz nebo volejte na tel. kontakt: ing. Roušavý (realizátor akce) –  607203824

Těšíme se na Vaši pomoc!!

strong

malé občerstvení