Bře
16
2010

Pozvánka na čištění řeky Orlice v roce 2024

Chtěli bychom pozvat širokou vodáckou veřejnost, které není lhostejný stav koryta řek, přilehlých břehů a slepých ramen v Přírodním parku Orlice na dobrovolnickou, ekologickou akci:

17. ročník čištění řek v Přírodním parku Orlice 

Klenot našeho regionu – Přírodní park Orlice – se bude čistit od civilizačního odpadu, pod kterým rozumíme  PET láhve, kanystry, skleněné láhve, hadry, láhve s neznámým obsahem, polystyren, plastové fólie a další plastové obaly a výrobky, kusy nábytku, koberce, hadry, sudy, pneumatiky, autodíly,  ledničky, sporáky, kuchyňské nádobí atd.

Akce se uskuteční ve dnech 5. a  6. října 2024

Vzhledem k charakteru území, kterým řeky protékají v Přírodním parku Orlice, se předpokládá, že čištění koryta řek a přilehlých břehů bude probíhat především „z vody“ tzn z lodí. Dobrovolná práce tak bude vyžadovat od účastníků určité vodácké dovednosti. Nepřeceňujte své síly! Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí Vlastní vodácké vybavení vítáno. Oceníme i pomoc „nevodáků“, kteří se budou chtít zapojit do akce.. Součástí ekologické akce bude i slavnostní zahájení otevírání řeky Orlice podle vodáckých tradic v Kostelci nad Orlicí u silničního mostu.

Pro účastníky akce bude zajištěno:

  • pracovní a ochranné pomůcky (rukavice, pytle, háky)
  • půjčení vodáckého vybavení v omezeném množství (loď, pádlo)
  • kyvadlová doprava podél řeky (svoz věcí na spaní, odvoz řidičů atd.)
  • stravování (večeře – sobota a snídaně – neděle)
  • pamětní triko s logem

          Více informací  naleznete v sekci „časový harmonogram akce“. Máte-li zájem zúčastnit se této dobrovolné akce, napište  v jakém rozsahu (oba dva dny nebo pouze jeden den) a zda s vlastním vodáckým vybavením či bez vlastního vodáckého vybavení  na email: .cisteniorlice@seznam.cz  nebo volejte na tel. 607203824, jing. Jiří Roušavý (hlavní organizátor akce)

Těšíme se na Vaši pomoc!!